top of page

Metal Detector 

เครื่องตรวจจับโลหะใช้เทคโนโลยีโดยสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณอุโมงค์ของตัวมัน และเมื่อวัตถุปนเปื้อนที่มีคุณสมบัติในการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าได้ ซอร์ฟแวร์ของเครื่อง Metal Detector จะทำการประมวลผลและส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้ให้รู้ว่ามีวัตถุโลหะปนเปื้อนเข้ามากับสินค้า อย่างไรก็ตามวัตถุที่สามารถเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้าได้ไม่ได้มีแต่เฉพาะโลหะ แต่วัตถุดิบหรืออาหารบางชนิดมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับโลหะซึ่งสามารถเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้เช่นกัน เช่น อาหารที่มีกรดและเกลือเป็นส่วนประกอบ เช่นพริก หรืออาหารแชาเย็นที่มีอุณหภูมิ 1-5 Celsius  ดังนั้น เครื่องตรวจจับโลหะจึงต้องมีเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดเพื่อแบ่งแยกระหว่างวัตถุที่เป็นโลหะ และวัตถุที่ไม่ใช่โลหะแต่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าได้ใกล้เคียงโลหะ

Standard Metal Detector

Advance Technology

FA-MG-I

Metal Detector for Bulk Products

Metal-Detector-for-Bulk-Products

Advance Technology

FA-MG-I

Metal Detector for Suace

Pipeline-Metal-Detector-for-Sauce.jpg

Advance Technology

FA-MG-L

Free Fall Metal Detector 

Throat-Metal-Detector.jpg

Advance Technology

FA-MG-T

 Metal Detector for bottle

Metal-Detector-for-Bottled-Products.jpg

Advance Technology

FA-MG

เครื่องตรวจจับโลหะรุ่นมาตรฐานใช้สำหรับสินค้าทั่วไปที่อยู่ใน Packing เรียบร้อยและเป็นสินค้าทั่วไปเช่น อาหาร แพ็คเกจจิ้งกระดาษ หรือพลาสติก ซึ่งโดยทั่วไปขนาดอุโมงค์ (ขอบในอุโมงค์) จะมีขนาดกว้าง 40cm.-60cm. และมีความสูง 5cm.-40cm. แต่ยังสามารถสั่งทำขนาดอื่นๆนอกเหนือจากขนาดด้านบนได้

เป็นเครื่องตรวจจับโลหะรุ่นเหมือนมาตรฐาน แต่มีลักษณะสำคัญที่แตกต่างคือมีอุโมงค์ที่กว้างได้มากถึง 100 cm. แต่ความสูงของอุโมงค์สุงไม่เกิน 25 cm. และมีขอบไม้กั้นด้านข้าง ซึ่งโดยทั่วไปเครื่องตรวจจับโลหะชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้กับอาหารที่ยังไม่ได้บรรจุ โดยสามารถโรยลงบนสายพานเพื่อตรวจหาโลหะปนเปื้อนในอาหาร ซึ่งอุโมงค์ที่ไม่สูงมากจะทำให้สามารถตรวจโลหะที่มีขนาดเล็กได้กว่าอุโมงค์ขนาดใหญ่

เครื่องตรวจจับโลหะรุ่น FA-MG-Lสำหรับใช้อุตสาหกรรมอาหารประเภทวัตถุของเหลว เช่น ซอส น้ำจิ้ม ซุป  ซึ่งเครื่องตรวจจับโลหะรุ่นนี้สะดวกสำหรับไปทำการต่อเชื่อมไลผลิต (Common Pipeline System) ระบบการบรรจุหรือบรรจุแบบสูญญากาศ (Pumps, vacuum fillers or other filling systems) 

เครื่องตรวจจับโลหะรุ่น FA-MG-T เป็น Metal Detector ที่ทำการตรวจโลหะปนเปื้อนจากการปล่อยวัสดุตกลงมาจากกรวยด้านบน (Free Fall) โดยเป็นที่นิยมใช้กับอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล เมล็ดธัญพืข โดยอุโมงค์ด้านในจะมีขนาดค่อนข้างเล็ก จึงทำให้สามารถตรวจจับโลหะได้ค่อนข้างเล็กเป็นพิเศษ

เครื่องตรวจจับโลหะรุ่น FA-MG เป็น Metal Detector ที่ออกแบบเป็นพิเศษที่ใช้สำหรับตรวจโลหะปนเปื้อนในภาชนะประเภทขวด  โดยจะเพิ่ม transitional plate เพื่อต่อ inline เข้ากับไลผลิตเพื่อส่งต่อภาชนะขวดเข้าเครื่องตรวจจับโลหะได้โดยตรง ไม่ทำให้ขวดล้มขณะวิ่งเข้าสายพาน Conveyor 

bottom of page