เครื่องพันฟิล์มพาเลทรุ่นกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automatic) ของเรา 

เครื่องพันฟิล์มพาเลทของเราผลิตจากประเทศอิตาลีมีให้เลือกหลากหลายรุ่น ตั้งแต่รุ่น Trio ซึ่งมีราคาคาประหยัด , รุ่น Base เพื่อรองรับการใช้งานในระดับ Top Level

C-ONE TIRO

A pallet wrapper for everybody.
 

Tiro เครื่องพันฟิล์ม รุ่นประหยัดจาก C-ONE ซึ่งถือแม้ว่ารุ่นนี้จะมีราคาประหยัด แต่ก็มีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการใช้งานในขนาดสินค้าบนพาเลทมาตรฐานทั่วไป มีฟังชั่นต่างๆที่จำเป็นมาให้เช่น โปรแกรมการจำการใช้งานสำหรับผู้ใช้ , ฟังชั่นปรับความเร็วของฐานหมุน และ Carriage ปรับขึ้นลง และยังสามารถเพิ่มทางเลือกในการใส่ Power Carriage ในภายหลังได้

* Electronic printed circuit board for the control of the cycle;
* Frequency controller for turntable speed adjustment (from 3 to     12 RpM);
* Frequency controller for carriage speed adjustment (speed going up and speed going down can be set differently);
*Loading plate (simbolo diametro) 1500 mm;
* Maximum wrapping height: 2200 mm;
* Maximum size of the pallet: 800 x 1200 mm;
* Maximum loading weight: 1200 kg;
* Mechanical nrake for film stretching;
* Photocell for pallet height detection;
* Safety stop at the base of the carriage;
* Stop at 0 position;
* Power board IP54;
* 5 digits display;
* 2 access keys (including lock mode);
* Adjustable parameters by the control panel: cycle selection; bottom turns; top turns; rotation speed; carriage speed going up; carriage speed going down; photocell delay;
* Reinforcing operation;
* 2 working cycles: up and down; only up;
* 3 programs can be saved by the customer;
* 2 working ways: semimanual, semiautomatic;
* Acoustic warning at the cycle beginning and stop;
* Powder coating;
* Braked turntable at the end of the cycle;
* 2 years warranty.

C-ONE CRESCO

It is a small machine, but it can do a big job!

Cresco รุ่นมาตรฐานที่เพิ่มฟังชั่นที่สำคัญเข้าไปเพิ่มจากรุ่น Tiro ทั้งในส่วนของ Top Sheet และ Electromagnetic brake for film stretching

 • Electronic printed circuit board for the management of the cycle

 • Frequency controller for turntable speed adjustment (from 3 to 12 RpM)

 • Frequency controller for carriage speed adjustment (speed going up and speed going down can be set differently)

 • Loading plate ø 1500 mm

 • Maximum wrapping height: 2200 mm

 • Maximum size of the pallet: 800x1200 mm

 • Maximum loading weight: 1200 kg

 • Electromagnetic brake for film stretching

 • Photocell for pallet height detection

 • Safety stop at the base of the carriage

 • Stop at 0 position

 • Power board IP54

 • 4 digits display

 • 2 access keys (including lock mode)

 • Adjustable parameters by the control panel: cycle selection, bottom turns, top turns, rotation speed, carriage speed going up, carriage speed going down, film tension.

 • Many parameters available at upper password level

 • Reinforcing operation

 • 3 working cycles: ascent/descent; topsheet; only ascent

 • 3 programs can be saved by the customer

 • “Playback” special cycle

 • 2 working ways: semimanual, semiautomatic.

 • Acoustic warning at the cycle beginning and stop

 • Autodiagnostic

 • Powder coating

 • Braked turntable at the end of the cycle

 • 2 years warranty

C-ONE BASE

The main advantage of this machine is to offer top-level functions and features at a great price.

รุ่นมาตรฐาน Base เพื่อสำหรับการอัพเกรดในการใช้งานในระดับ Top Level เช่น Auto Cut-Off , Top Press , Weight System 

 • Electronic printed circuit board for the management of the cycle

 • Frequency controller for carriage speed adjustment

 • Frequency controller for turntable speed adjustement

 • Loading plate ø 1500 mm

 • Maximum height of pallet: 2200 mm

 • Maximum size of the pallet: 800x1200 mm

 • Maximum loading weight: 1200 kg

 • Electromagnetic brake for the stretching of the film

 • Photocell for pallet height detection

 • Safety stop at the base of the carriage

 • Stop at 0 position

 • Power board IP54

 • 3 password levels (including lock password)

 • Adjustable parameters by the control panel without password: cycle selection, bottom laps, top laps, topsheet cycle

 • Parameters, rotation speed, carriage ascent speed, carriage descent speed, film tension, starting wrapping height

 • 6 working cycles: ascent/descent; topsheet; only ascent; only descent; layers; stack

 • Storage of 32 end user programs

 • 3 working ways: semimanual, semiautomatic, fixed height

 • Strenghtening operation

 • Acoustic warning at the cycle start and stop

 • Autodiagnostic

 • Wrapped pallet counter

 • Powder coating

 • Braked turntable at the end of the cycle

 • 2 years warranty

 รุ่นประหยัด TRIO  
รุ่นมาตรฐาน CRESCO
 รุ่นมาตรฐาน BASE

C-ONE PLUS

A semi-automatic, exceptionally sturdy and versatile model controlled by a PLC which allows virtually countless customization possibilities.

รุ่น top class สำหรับ semi-automatic มีฟังชั่นสำหรับใช้งานหลากหลายเช่น สามารถปรับขึ้นลงตัว carriage

ในความเร็วที่แตกต่างกันได้ และควบคุมด้วยระบบ

PLC 

 • Siemens PLC for the management of the cycle

 • Frequency controller for carriage speed adjustment

 • Frequency controller for turntable speed adjustement

 • Loading plate ø 1500 mm

 • Maximum height of pallet: 2200 mm

 • Maximum size of the pallet: 800x1200 mm

 • Maximum loading weight: 1200 kg

 • Electromagnetic brake for the stretching of the film

 • Photocell for pallet height detection

 • Safety stop at the base of the carriage

 • Stop at 0 position

 • Power board IP54

 • Lock password (parameters values can be modified only entering a password)

 • Adjustable parameters by the control panel: cycle selection, bottom laps, top laps,
  topsheet cycle parameters, rotation speed, carriage ascent speed, carriage descent speed, film tension

 • 4 working cycles: ascent/descent; topsheet; only ascent; layers

 • Storage of 10 end user programs

 • 3 working ways: semimanual, semiautomatic, fixed height

 • Strenghtening operation

 • Acoustic warning at the cycle start and stop

 • Autodiagnostic

 • Wrapped pallet counter

 • Powder coating

 • Braked turntable at the end of the cycle

 • 2 years warranty

 

C-ONE PLANA

A very  strong driving system, a 1.500 Kg max payload, everything in just 18 mm

อีกรุ่นของ C-ONE PLANA เป็นรุ่นที่ทำมาพิเศษที่มีฐานของ Turntable ต่ำสุดในโลก จึงทำให้ ramp มีฐานโหลดยาวเพียง 20 cm. จึงช่วยลดความเสี่ยงในการโหลดของขึ้นเคริ่องเป็นอย่างมาก

 • Electronic printed circuit board for the management of the cycle

 • Frequency controller for carriage speed adjustment

 • Frequency controller for turntable speed adjustment

 • Loading plate ø 1650 mm

 • Maximum height of pallet: 2200 mm

 • Maximum size of the pallet: 1000X1200 mm

 • Electromagnetic brake for the stretching of the film

 • Photocell for pallet height detection

 • Safety stop at the base of the carriage

 • Stop at 0 position

 • Power board IP54

 • 3 password levels (including lock password)

 • Adjustable  parameters by the control panel without password: cycle selection, bottom laps, top laps, topsheet cycle

 • Parameters, rotation speed, carriage ascent speed, carriage descent speed, film tension, starting wrapping height

 • 6 working cycles: ascent/descent; topsheet; only ascent; only descent; layers; stack

 • Storage of 32 end user programs

 • 3 working  days: semimanual, semiautomatic, fixed height

 • Strenghtening operation

 • Acoustic warning at the cycle start and stop

 • Autodiagnostic

 • Wrapped pallet counter

 • Receiver for infrared/radio remote control

 • Powder coating

 • Braked turntable at the end of the  cycle

 • 2 years of warranty

C-ONE BIFORIS

Thanks to the shape of the turntable, C-One Biforis allows table loading without using an access ramp.

รุ่นพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้าที่โหลดพาเลทเข้าเครื่องพันฟิล์มโดย Hand Pallet Truck

 • Electronic printed circuit board for the management of the cycle

 • Frequency controller for carriage speed adjustment

 • Frequency controller for arm rotation speed adjustment

 • Maximum height of pallet: 2400 mm

 • Max size of the pallet: 1200x1000 mm

 • Power pre-stretch carriage

 • Photocell to detect the pallet height

 • Safety stop loop at the base of the mast

 • Stop at 0 position

 • Power board IP54

 • 3 password levels (including lock password)

 • Adjustable parameters by the control panel without password: cycle selection, bottom laps, top laps, topsheet cycle parameters, rotation speed, carriage ascent speed,
  carriage descent speed, film tension, starting wrapping height

 • 6 working cycles: ascent/descent; topsheet; only ascent; only descent; layers; stack

 • Storage of 32 end user programs

 • 3 working ways: semimanual, semiautomatic, fixed height

 • Strenghtening operation

 • Acoustic warning at the cycle beginning and stop

 • Autodiagnostic

 • Wrapped pallet counter

 • Receiver for infrared/radio remote control

 • Powder coating

 • Braked arm at the end of the cycle

SEMI-AUTOMATIC MACHINES

FIND DISTRIBUTORS

รุ่น BIFORIS
รุ่น PLANA
รุ่น PLUS
เครื่องพันฟิล์มพาเลท อิตาลี
เครื่องพันฟิล์มพาเลท ราคาถูก
เครื่องพันฟิล์มพาเลทนำเข้า
รุ่น VERTEX 

C-ONE VERTEX

The rotating arm pallet wrapper to work 24 hour per day for many years!

Vertex รุ่นแขนหมุนที่สามารถทำงานได้ 24ชั่วโมง ไม่ว่าโหลดน้ำหนักบนพาเลทของลูกค้ามีมากน้อยขนาดไหนก็ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 • Electronic printed circuit board for the management of the cycle

 • Frequency controller for carriage speed adjustment

 • Frequency controller for arm rotation speed adjustment

 • Maximum height of pallet: 2400 mm

 • Max size of the pallet: 1200X1200 mm

 • Power pre-stretch carriage

 • Photocell to detect the pallet height

 • Safety stop loop at the base of the mast

 • Stop at 0 position

 • Power board IP54

 • 3 password levels (including lock password)

 • Adjustable parameters by the control panel without password: cycle selection, bottom laps, top laps, topsheet cycle parameters, rotation speed, carriage ascent speed, carriage descent speed, film tension, starting wrapping height

 • 6 working cycles: ascent/descent; topsheet; only ascent; only descent; layers; stack

 • Storage of 32 end user programs

 • 3 working ways: semimanual, semiautomatic, fixed height

 • Strenghtening operation

 • Acoustic warning at the cycle beginning and stop

 • Autodiagnostic

 • Wrapped pallet counter

 • Receiver for infrared/radio remote control

 • Powder coating

 • Braked arm at the end of the cycle

Semi-Automatic Turntable Wrapping Machine
เครื่องพันฟิล์มพาเลท กึ่งอัตโนมัติ
รุ่น EVOLVO SP

C-ONE EVOLVO SP

To be competitive working times reduction is a must: even small, but repetitive, savings can be an important key to success.
The cutting and sealing system improves packing time and quality

เพิ่อเพิ่มความเร็วของโหลดต่อชั่วโมง หรือต่อวัน Evolvo SP ของเราจึงได้เพิ่มฟังชั่น ดึงฟิล์ม ตัดฟิล์ม และซิลฟิล์มอัตโนมัติ

 • Automatic cycle for film hooking, pallet wrapping, film cold cutting and film hot sealing

 • Air device to blow up the film tail

 • Electronic printed circuit board for the management of the cycle

 • Frequency controller for carriage speed adjustment

 • Frequency controller for arm rotation speed adjustment

 • Maximum height of pallet: 2500 mm

 • Max size of the pallet: 1200x1000 mm

 • Power pre-stretch carriage

 • Photocell to detect the pallet height

 • Safety stop loop at the base of the mast

 • Stop at 0 position

 • Power board IP54

 • 3 password levels (including lock password)

 • Adjustable parameters by the control panel without password: cycle selection, bottom laps, top laps, topsheet cycle parameters, rotation speed, carriage ascent speed, carriage descent speed,
  film tension, starting wrapping height

 • 3 working cycles: ascent/descent; topsheet; layers

 • Storage of 32 end user programs

 • 3 working ways: semimanual, semiautomatic, fixed height

 • Strenghtening operation

 • Acoustic warning at the cycle beginning and stop

 • Autodiagnostic

 • Wrapped pallet counter

 • Receiver for infrared/radio remote control

 • Powder coating

 • Braked arm at the end of the cycle

เครื่องพันฟิล์มพาเลท Arm Rotating Wrapping Machine Semi-Automatic
เครื่องพันฟิล์มพาเลท กึ่งอัตโนมัติ แขนหมุน

เครื่องพันพาเลท,เครื่องรัดพาเลท ,ฟิล์มยืดพันพาเลท , เครื่องพันฟิล์มพาเลท , เครื่องพันพาเลทสำหรับอาหาร,เครื่องพันพาเลต , เครื่องพันพาเลทแบบหมุนได้อัตโนมัติ , ทั้งเครื่องพันพาเลทแบบจานหมุน ,Turntable Stretch Wrapper , เครื่องพันพาเลทแบบแขนหมุน ,Rotating Arm Wrapper, เครื่องบรรจุพาเลท ,Pallet Dispenser Machine